Vår spetskompetens

Byggnadsjuridik och byggnadstvister

Byggnadsjuridik hör till byråns grundtjänster. Vi är specialiserad på byggnadsjuridik och tvister i anknytning till byggnadsentreprenader.
VÅRA TJÄNSTER

Så kan vi hjälpa dig

Juridiskt verksamhet inom bygnadstvister i med stora företag samt rot och rut arbeten. Bolaget ska driva en juristbyrå och arbeta med juridiska ärenden utgående ifrån vårat kontor i Stockholm. Vi kommer att ta emot uppdrag som gäller privat samt företagstvister inom bygg. Föredrag och utbildningar inom våran verksamhet kan bokas. Vi arbetar digitalt, samt bokar in personliga möten för att tillhanda individens bästa.

Expertis

Vår erfarenhet och kompetens sträcker sig över större delen av det civilrättsliga området. Vi löser tvister, inom eller utanför rätten. Vår processvana ger god förmåga att utforma praktiska lösningar och avtal som håller. I vårt arbete hjälper vi dig att ställa rätt frågor och hitta nåbara mål. Vi löser dina problem med kompetens och god människokännedom.

Ett tvistemål är ett mål som handläggs i domstol mellan parter som inte kan komma överens. Parter i ett tvistemål kan vara såväl privatpersoner som företag eller föreningar. Tvisten kan bestå av en mängd olika problem, allt från avtalsfrågor till familjerättsliga frågor. En tvist pågår ofta under en lång tid, vilket innebär en osäkerhet och för med sig kostnader för båda parter. Därför är det viktigt att anlita ett erfaret juridiskt ombud så snabbt som möjligt. Skyndsamt och korrekt agerande är avgörande för din framgång!

Allmän affärsjuridik och avtalsrätt
Creo erbjuder rådgivning och biträder företag och föreningar med olika typer av bolags- och avtalsrättsliga frågor. Vi biträder bland annat vid aktieägaravtal, generationsskiften, styrelseansvar och bolagshandlingar för styrelse och bolagsstämma. Därutöver har vi omfattande erfarenhet av att upprätta avtal inom vitt skilda rättsområden.

Vi på Creo arbetar för att alla era frågor hanteras på bästa möjliga sätt varför ni kan känna er trygga med att överlåta era juridiska frågor till oss. Ni kan återgå att fokusera på era affärer.

För att undvika att en tvist uppstår är det viktigt att känna till de lagar och regler som finns när du skriver dina avtal. Vi erbjuder rådgivning, granskning och avtalsskrivning i förhandlingsstadiet inför ett projekt, så att du slipper problem senare. De flesta tvister uppstår under projektets gång, särskilt om avtalet har varit otydligt. Tvisten kan till exempel gälla priset, leveranstiden eller själva utförandet. Vi hjälper dig att hamna rätt, oavsett om du är entreprenör, hantverkare eller konsument.

Kontakta oss

Hitta oss

Västberga Allé 1
126 30 Hägersten

Telefon
E-post
Kom i kontakt med oss
Namn *
Fill out this field
Telefon
Fill out this field
E-postadress
Ange en giltig e-postadress.
Meddelande
Fill out this field
Select an option